Exames e cursos de formación

Exame do Profesorado de Yoga IYENGAR®

Cursar unha Formación de Profesorado de Yoga IYENGAR® non é un requisito para concorrer a un exame do Profesorado de Yoga IYENGAR®. Así e todo, as persoas candidatas que non cursaran unha Formación de Profesorado deberán ter practicado en clases regulares durante un mínimo de seis anos con docentes autorizados a ensinar por o Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI).

Toda persoa candidata que concorra ao exame do profesorado de nivel Introdutorio (cursara ou non unha Formación de Profesorado) deberá contar co respaldo (por escrito e asinado) de dous docentes con titulación de nivel Intermedio Junior I ou superior.

Acceso á formación do profesorado

As persoas interesadas en cursar unha Formación de Profesorado de Yoga IYENGAR®, os requisitos para acceder a esta formación son os que seguen:

Se tes inclinación por a ensinanza e non estás aínda practicando baixo a dirección dun docente recoñecido por o RIMYI, animámoste a que te poñas en contacto con algún deles e traballar con este.

Próximos eventos

No event found!

Cursos de formación non recoñecidos por o RIMYI

A AEYI, alertada por os anuncios sobre cursos de formación e títalos do profesorado de Yoga IYENGAR® non recoñecidos por o RIMYI, informa de que:

  • Ter un certificado de profesor ou de profesora expedido por o RIMYI non constitúe, por sí só, unha garantía de recoñecemento, por parte do RIMYI, da condición de «Profesorado de Yoga IYENGAR®». Tal recoñecemento esixe que os certificados se manteñan en vigor, por o que deben cumprirse certos requisitos estabelecidos por o RIMYI. No Estado español, só o profesorado que aparece na Listaxe Oficial da AEYI está recoñecido por o RIMYI como «Profesorado de Yoga IYENGAR®», con certificado en vigor. Únicamente os docentes que aparecen na Listaxe Oficial do profesorado da AEYI son poseedores dos dereitos de utilización da marca rexistrada “IYENGAR®” e do Logotipo Internacional de Profesorado de Yoga IYENGAR®, único distintivo que os identifica como profesorado autorizado por o RIMYI a ensinar o Yoga IYENGAR®.
  • Únicamente o Comité de Ensinanza, Exámenes e Formación do Profesorado (CEEF) da AEYI, creado para velar por a calidade da ensinanza impartida baixo a denominación «IYENGAR®», conta no Estado español coa autorización do RIMYI para convocar os exames de Profesorado de Yoga IYENGAR®. Ao aprobar este exame, este Comité, en nome da AEYI, outorga o títalo de Profesor de Yoga IYENGAR®, que se valida no RIMYI.
  • A competencia para dirixir cursos de Formación do Profesorado de Yoga IYENGAR® queda limitada a aqueles docentes que, cumpriendo coa cualificación e nivel de titulación esixidos por o RIMYI, están autorizados como profesorado formador por o CEEF da AEYI.

Se queres ser Profesorado de Yoga IYENGAR®, debe antes ter unha certa madurez na práctica do Yoga IYENGAR®, animámosche a que te poñas en contacto cun docente certificado da Listaxe Oficial do profesorado da AEYI. A túa profesora ou o teu profesor informarache no seu momento das condicións para concorrer ao exame ou para acceder a un curso de Formación de Profesorado.

Próximos eventos

No event found!