Bibliografía

Bibliografía

Presentamos a continuación unha relación completa da bibliografía en castelán e català de B.K.S. Iyengar, Geeta S. Iyengar y Prashant S. Iyengar, e outros títalos sobre Yoga IYENGAR®:

LUZ SOBRE EL YOGA

Libro considerado un clásico imprescindibel, no que o Mestre describe detalladamente máis de duascentas posturas, con máis de setecentas fotografías.

Autor: BKS Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472455955

LA LUZ DEL YOGA

Versión resumida de «Luz sobre el yoga», na que o Mestre selecciona as 57 posturas máis básicas.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472453098

Próximos eventos

No event found!

LUZ SOBRE EL PRĀṆĀYĀMA

A guía definitiva sobre a ciencia da respiración ióguica na que o Mestre expón de xeito pormenorizado e preciso as técnicas e efectos desta práctica ancestral.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472453685

EL ÁRBOL DEL YOGA • L’ARBRE DEL IOGA

Texto conciso, sinselo e de fácil lectura acerca do que o Mestre entende por ioga.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editorial (edición en castelán): Kairós
ISBN: 9788472454132

Editorial (edición en catalá): Pagès
ISBN: 9788497798297

LUZ SOBRE LA VIDA

Neste libro cálido, inxenioso, lúcido, útil e rebosante de humor, o Mestre alude ao papel que as posturas e técnicas de respiración ióguicas desempeñan na busca da plenitude no camiño a través da vida.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472456532

LUZ SOBRE LOS YOGA SŪTRAS DE PATAÑJALI

Tradución do sánscrito e comentarios dos Yoga Sūtras de Patañjali, por B.K.S. Iyengar.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472455252

EL CORAZÓN DE LOS YOGA SŪTRAS

Estudio detallado dos Yoga Sūtras de Patañjali, no que o autor reagrupa os sūtras de xeito temático, aportando brillantes comentarios.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788499884356

LA ESENCIA DEL YOGA (AṢṬADAḶA YOGAMĀLĀ) – VOL. 1

Primeiro volume dunha obra en oito tomos que reúne todo o material de artigos, conferencias, entrevistas, e sesións de preguntas e respostas, ofrecidos por B.K.S. Iyengar ao longo da súa vida, agora todo esto revisado e correxido por o autor. Este primeiro volume contén, entre outras temáticas, a definición do ioga, textos biográficos do Mestre e a exposición clásica do ioga de Patañjali.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472453098

LA ESENCIA DEL YOGA (AṢṬADAḶA YOGAMĀLĀ) – VOL. 2

Segundo volume dunha obra en oito tomos que reúne todo o material de artigos, conferencias, entrevistas, e sesións de preguntas e respostas, ofrecidos por B.K.S. Iyengar ao longo da súa vida, agora todo esto revisado e correxido por o autor. Este segundo volume contén unha exposición dos oito estadíos do ioga, unha detallada presentación do hatha yoga, e a explicación que da o autor da súa aportación específica ao ioga.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472456631

LA ESENCIA DEL YOGA (AṢṬADAḶA YOGAMĀLĀ) – VOL. 3

Terceiro volume duhna obra en oito tomos que reúne todo o material de artigos, conferencias, entrevistas, e sesións de preguntas e respostas, ofrecidos por B.K.S. Iyengar ao longo da súa vida, agora todo esto revisado e correxido por o autor. Este terceiro volume aborda temas que se estenden dende a terapéutica e o aiurveda ate a educación e os deportes, ou dende a práctica ate a ensinanza do ioga como arte, ciencia e xeito de vida.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472456983

LA ESENCIA DEL YOGA (AṢṬADAḶA YOGAMĀLĀ) – VOL. 4

Cuarto volume dunha obra en oito tomos que reúne todo o material de artigos, conferencias, entrevistas, e sesións de preguntas e respostas, ofrecidos por B.K.S. Iyengar ao longo da súa vida, agora todo esto revisado e correxido por o autor. Este cuarto volume inicia a publicación de entrevistas concedidas a unha grande variedade de revistas e xornáis de todo o mundo, ofrecendo as realizadas entre os anos 1958 e 1986.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472457362

LA ESENCIA DEL YOGA (AṢṬADAḶA YOGAMĀLĀ) – VOL. 5

Quinto volume duhna obra en oito tomos que reúne todo o material de artigos, conferencias, entrevistas, e sesión de preguntas e respostas, ofrecidos por B.K.S. Iyengar ao longo da súa vida, agora todo esto revisado e correxido por o autor. Este quinto volume continúa a publicación de entrevistas concedidas a unha grande variedade de revistas e xornais de todo o mundo, entre os anos 1987 e 1992.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788499880228

LA ESENCIA DEL YOGA (AṢṬADAḶA YOGAMĀLĀ) – VOL. 6

Sexto volume dunha obra en oito tomos que reúne todo o material de artigos, conferencias, entrevistas, e sesións de preguntas e respostas, ofrecidos por B.K.S. Iyengar ao longo da súa vida, agora todo esto revisado e correxido por o autor. Este sexto volume finaliza a colección de entrevistas concedidas a unha grande variedade de revistas e xornais de todo o mundo, ofreciendo as realizadas entre os anos 1993 e 1999.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788499883717

LA ESENCIA DEL YOGA (AṢṬADAḶA YOGAMĀLĀ) – VOL. 7

Séptimo volume duhna obra en oito tomos que reúne todo o material de artigos, conferencias, entrevistas, e sesións de preguntas e respostas, ofrecidos por B.K.S. Iyengar ao longo da súa vida, agora todo esto revisado e correxido por o autor. Este séptimo volume inicia a publicación das sesións de preguntas e respostas que B.K.S. Iyengar foi concedendo durante os seus años de ensinanza. As preguntas e respostas foro clasificadas según os seus contidos, e neste volume se presentan as que tratan do ioga en xeral, Patañjali e o ioga, os oito estadíos do ioga, a psicoloxía práctica do ioga, e algúns axustes particulares para a práctica de āsana.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788499884745

LA ESENCIA DEL YOGA (AṢṬADAḶA YOGAMĀLĀ) – VOL. 8

Oitavo e último volume dunha obra que reúne todo o material de artigos, conferencias, entrevistas, e sesións de preguntas e respostas, ofrecidos por B.K.S. Iyengar ó longo da súa vida, agora todo elo revisado e corrixido polo autor. Este oitavo pecha a publicación das sesións de preguntas e respostas que B.K.S. Iyengar foi concedendo durante os seus anos de ensinanza. As deste volume tratan de saúde, dieta, deporte e sobre a ensinanza do ioga. Ademais, inclúense entrevistas e artigos de B.K.S. Iyengar e catro índices que constitúen a chave de acceso ó contido dos oito volumes da obra.

Autor: B.K.S. Iyengar
Editorial: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788499885582

YOGA PARA LA MUJER

Obra na que Geeta Iyengar, filla de B.K.S. Iyengar, expón a praxe do ioga, con detalladas explicacións e numerosas fotografías, enfocada particularmente ás mulleres, e abordando temas como a menstruación, o embarazo e a menopausia.

Autor: Geeta S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788472456358

UN CURSO PRELIMINAR • UN CURS PRELIMINAR

Libro práctico, con explicacións das posturas de ioga máis básicas, baseado no programa para principiantes impartido no Ramāmaṇi Iyengar Memorial Yoga Institute.

Autora: Geeta S. Iyengar
Edita: Asociación Española de Yoga IYENGAR®
Linguas: castelán e catalán

CURSO INTERMEDIO I

Continuación, seguindo coa serie «Yoga en acción», del libro «Un curso preliminar». Este libro aborda a práctica do curso intermedio I, según o programa impartido na Ramāmaṇi Iyengar Memorial Yoga Institute.

Autora: Geeta S. Iyengar
Edita: Asociación Española de Yoga IYENGAR®
Lingua: castelán

CITTAVIJÑĀNA DE LAS YOGĀSANAS

Texto no que Prashant Iyengar, fijo de B.K.S. Iyengar, expón, en primeior lugar, a necesidade da cultura ióguica como un pilar constitutivamente inherente no programa educativo de calquer adepto ao ioga, e, en segundo lugar, a aplicación práctica dos modelos de traballo clásico, que deben ser inexorablemente introducidos na práctica do ioga, se o estudante desexa avanzar no perfecionamiento da consciencia.

Autor: Prashant S. Iyengar
Edita: Asociación Española de Yoga IYENGAR® / Edición Punto Didot
Lingua: castelán
ISBN: 9788415598749

LA CIENCIA YÓGUICA DE LOS ÓRGANOS Y LOS SENTIDOS

Esta obra é un estudo dos diversos órganos que conforman o corpo humán, abordado dende o punto de vista do ioga. O estudo abrangue os órganos de acción, os órganos de percepción e os órganos internos dos diferentes aparatos e sistemas. Basándose na cosmogonía evolutiva da filosofía sāṁkhya, e apoiándose en textos ióguicos clásicos como os Yoga Sūtras de Patañjali, a Bhagavad Gītā e as Upaniṣad, o autor nos ofrece unha perspectiva acertamente reveladora dos nosos órganos e sentidos ao descubrirnos o importante papel que estos xogan, máis aló do seu mero aspecto funcional.

Autor: Prashant S. Iyengar
Editor: Kairós
Lingua: castelán
ISBN: 9788499886565

EL SENDERO HACIA LA SALUD HOLÍSTICA

Cun prefacio escrito por B.K.S. Iyengar, e numerosas fotografías nas que se ve ao Mestre practicando e ensinando, este libro é unha compilación de técnicas de āsana e prāṇāyāma aparecidas orixinariamente nos CD-ROM «Yoga for You» e «Yoga for Stress». As numerosas explicacións e secuencias de práctica, ilustradas con perto de 2000 fotografías en color de alumnos achegados ao Mestre practicando as posturas con diversos soportes e amosadas dende diferentes ángulos, fan deste libro, de 400 páxinas, unha guía enormemente útil para todo aquel que queira descubrir a ensinanza do Mestre ou afondar nela.

Editorial: Blume
Lingua: castelán
ISBN: 9788416138609

YOGA IYENGAR – MANUAL DE INICIACIÓN

Versión abreviada de «El sendero hacia la salud holística», basado no CD-ROM «Yoga for You».

Editor: Tutor
Lingua: castelán
ISBN: 9788479026233

YOGA – SABIDURÍA Y PRÁCTICA

Recopilación de textos de B.K.S. Iyengar sobre a práctica do ioga, extraídos dos oito volúmenes de «Aṣṭadaḷa Yogamālā» («La esencia del Yoga») e ilustrados con fotografías.

Editorial: Blume
Lingua: castelán
ISBN: 9788416138890

UNA VIDA DE LUZ – BIOGRAFÍA DO MESTRE

Autora: Rashmi Palkhivala.
Editorial: HarperCollins India
Publicación da tradución ao castelán: Asociación Española de Yoga Iyengar
Lingua: español 
ISBN: 9788409297207

Próximos eventos

No event found!