Saltar ao contido

Queres colaborar?

Servizos ás persoas asociadas

Coa tua adhesión a á AEYI estás impulsando a difusión do Yoga IYENGAR® no Estado. Toda persoa practicante de Yoga IYENGAR® pude solicitar a súa admisión como membro da AEYI. Para esto hai que cumprimentar e achegar á sede o formulario de adhesión no que se require a sinatura dunha persoa profesora titulada por a AEYI (ver sección «Únete»).

Neste formulario aparecen as diferentes cotas ás que se pode acoller cada persoa asociada.

Algúns servizos e actividades que a Asociación ofrece as persoas que son socias son os que seguen:

Convención Española de Yoga IYENGAR®

A AEYI organiza e celebra periódicamente Convencións de Yoga IYENGAR® coa finalidade de fomentar a unidade, a harmonía e a comunicación entre todos as persoas practicantes de Yoga IYENGAR®.

Revista Yoga Jwala

Nela se recollen artigos de grande interese para as persoas practicantes de Yoga IYENGAR®: entrevistas a B.K.S. Iyengar, extractos de textos e conferencias del mailo dos seus fillos, da Memoria Anual da Asociación e das actividades realizadas por esta, etc.

Tradución ao castelán da revista Yoga Rahasya

Yoga Rahasya é a revista oficial do Ramamani Iyengar Memorial Institute (RIMYI) de Pune (India), que se edita trimestralmente en inglés. A Asociación porporciona a tradución ao castelán desta revista a todos aqueles integrantes da entidade que así o dexesen e que son subscritores da revista orixinal.

Venda de material impreso e audiovisual procedente de India

A Asociación ofrece, sen ánimo de lucro, a posibilidade de mercar material procedente de India e directamente relacionado con B.K.S. Iyengar e fillos (libros, revistas, audios, CD, vídeos…).

yoga-jwala

Próximos eventos

No event found!

Outros servizos

Algunhas das actuacións da AEYI están dirixidas a todas aquelas persoas interesadas no Yoga IYENGAR®, sexan ou non persoas socias da entidade.

Información xeral

A traves do teléfono, fax, correo postal e correo electrónico, a AEYI facilita toda a información que ten na súa man a quen a solicita. Nesta páxina web se publica información tanto de interese xeral como específica para as persoas asociadas.

Listaxe do profesorado

A Asociación mantén en todo momento actualizada e publicada a Listaxe do Profesorado Titulado por a AEYI e oficialmente recoñecidos por Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar.

Subscricion á revista Yoga Rahasya

Yoga Rahasya é a revista oficial do Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) de Pune (India), que se edita trimestralmente en inglés. A Asociación xestiona todas aquelas solicitudes de subscrición que se demanden dende o Estado español.

Tramitación de solicitudes

Dende a AEYI se tramitan tamén outras solicitudes diversas dirixidas ao Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI), como son as instancias para participar nos eventos que se organizan en Pune.

Próximos eventos

No event found!

Queres recibir as últimas novas no teu correo?