Skip to content

Exàmens, mentories i cursos de formació

Examen de Professor/a de Ioga IYENGAR®

Per a optar a un examen de professor de Ioga IYENGAR® cal comptar amb l’aval d’un professor de l’AEYI autoritzat a avalar candidats a l’examen.

És important comprendre que ser professor de ioga és una vocació natural que es pot despertar en un practicant de ioga, i que, per tant, abans de pensar a ser professor, s’ha de pensar en ser practicant i en madurar en la pràctica.

Quan la pràctica sincera del ioga desperta en l’alumne la vocació per l’ensenyament, l’alumne pot dirigir-se al seu professor o a la pròpia Associació per trobar un mentor que el guii per convertir-se en professor.

Si encara no està practicant amb un professor reconegut pel RIMYI, l’animem a posar-se en contacte amb l’Associació; i l’indicarem on pot trobar un professor a prop de la seva àrea.

Processos de mentoria

Un procés de mentoria és un període més o menys llarg durant el qual el mentor instrueix l’alumne, de manera propera, en l’art de l’ensenyament, fins que el mateix mentor decideix que el candidat està preparat per presentar-se a l’examen.

Cap candidat pot concórrer a un examen presentant-se per si mateix. Comptar amb l’aval d’un professor és requisit per a presentar-se a l’examen.

Propers esdeveniments

No event found!

Cursos de formació de professors/es

Des de fa ja un cert temps, el Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) està posant l’accent en la conveniència dels processos de mentoria més que en els cursos de formació de professors, tot i que aquest format no ha estat descartat, sent una alternativa diferent del procés de mentoria.

En tot cas, cal tenir present que realitzar un curs de formació de professors de Ioga IYENGAR® no és un requisit per obtenir l’aval que el candidat necessita per concórrer a l’examen de professor de Ioga IYENGAR®.

Les condicions per accedir a un curs de formació de professors de Ioga IYENGAR®, la durada del qual és de tres anys, són les següents:

Cursos de formació i diplomes de professor de Ioga Iyengar no reconeguts pel RIMYI

La AEYI, alertada pels anuncis sobre cursos de formació i diplomes de professor, instructor o monitor de Ioga Iyengar no reconeguts pel RIMYI, informa que:

  • La tinença d’un certificat de professor expedit pel RIMYI no constitueix, per si sola, una garantia de reconeixement, per part del RIMYI, de la condició de “professor de Ioga IYENGAR®”. Aquest reconeixement exigeix que els certificats es mantinguin en vigor, per a això cal complir certs requisits que estableix el RIMYI. A l’Estat espanyol, només els professors que apareixen a la Llista Oficial de l’AEYI estan reconeguts pel RIMYI com “Professors de Ioga IYENGAR®”, amb certificat en vigor. Únicament els professors que apareixen a la Llista Oficial de professors de l’AEYI són posseïdors dels drets d’utilització de la marca registrada IYENGAR® i del Logotip Internacional de Professors de Ioga IYENGAR®, únic distintiu que els identifica com a professors autoritzats pel RIMYI a ensenyar el Ioga IYENGAR®, i que aquí reproduïm.
  • Únicament el Comitè d’Ensenyament, Exàmens i Formació de Professors (CEEF) de l’AEYI, creat per a vetllar per la qualitat de l’ensenyament impartit sota la denominació “IYENGAR®”, compta a l’Estat espanyol amb l’autorització del RIMYI per convocar els exàmens de professor de Ioga IYENGAR®. A l’aprovar l’examen, aquest Comitè, en nom de l’AEYI, concedeix al candidat l’estatus de Professor de Ioga IYENGAR®, sent el RIMYI qui expedeix, finalment, el certificat corresponent.
  • La competència per a ser mentors i dirigir cursos de formació de professors de Ioga IYENGAR® queda limitada a aquells professors que, complint amb la qualificació i nivell de titulació exigits pel RIMYI, estan autoritzats com a professors mentors / formadors pel CEEF de l’AEYI.
 

Si vol ser professor de Ioga IYENGAR®, prèviament ha de tenir una certa maduresa en la pràctica del Ioga IYENGAR®, per la qual cosa l’animem a posar-se en contacte amb un professor certificat de la Llista Oficial de professors de l’AEYI. El seu professor li donarà més detalls sobre els processos de mentoria, els cursos de formació de professors i les condicions per a concórrer més endavant a l’examen.

Propers esdeveniments

No event found!

Vols rebre les últimes novetats a la teva bústia de correu?