Skip to content

Avís legal

Avís Legal - Protegim les teves dades

aeyi.org, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic, l’informa que:

• La seva denominació social és: AEYI | ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE IOGA IYENGAR®

• El seu CIF / NIF: G81650905

• El seu domicili social és a: C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid

• La seva activitat social és: Associació per a difusió de l’ioga

• Número de registre com a associació: 161.330

objecte

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants de el lloc
web de l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE IOGA IYENGAR® (AEYI) inclosos els continguts i serveis posats a disposició en
elles. Tota persona que accedeixi a el portal AEYI ( “Usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en
cada moment en què accedeixi a el portal AEYI.
L’Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es proposi utilitzar el portal AEYI així com, en
el cas, les corresponents condicions particulars cada vegada que es proposi utilitzar el Contingut o Servei de què es
tracti.
En tot cas, AEYI es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la
presentació i configuració de el portal AEYI, així com les presents Condicions Generals o les corresponents
Condicions particulars.

Ús de el portal AEYI

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web. En la utilització de el portal AEYI, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de AEYI o de tercers; o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal AEYI; o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització al portal AEYI. AEYI adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, AEYI no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos. Respecte dels continguts d’aquest lloc web, es prohibeix:
 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars.
 • Qualsevol vulneració dels drets de l’prestador o dels legítims titulars.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Finalitat de la pàgina web

El portal AEYI i tots els continguts desenvolupats per AEYI tenen com a finalitat: crear, mantenir i reforçar els llaços de
unió de tots els seus membres amb Yogacharya Sri BKS Iyengar i el Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute; difondre i
preservar el ioga segons les orientacions i les directrius donades per Sri BKS Iyengar, Smt. Geeta S. Iyengar i Sri Prashant S.
Iyengar; donar suport els fins i els objectius de l’Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute; fomentar la unitat, l’harmonia i la
comunicació entre tots els practicants de Ioga Iyengar.

continguts

Els Continguts de l’portal AEYI són posats a disposició de l’Usuari per AEYI amb informació procedent tant de fonts
pròpies com de tercers.
AEYI procura que els Continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix
la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat d’aquests continguts.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal AEYI
ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció,
transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la
utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què
estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.
L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat
en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de
caràcter comercial o professional. L’Usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir o intentar obtenir els Continguts per mitjans o
procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o dels que es
utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització de el portal
AEYI). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el portal AEYI, de titularitat de AEYI o de tercers.

Enllaços

Les pàgines de portal AEYI proporcionen enllaços a altres llocs web o continguts que són propietat de tercers. l’únic
objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços, encara que AEYI no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts, serveis o materials de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. 

AEYI no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.
L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web a el portal AEYI haurà
obtenir l’autorització prèvia i escrita de AEYI. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AEYI i el propietari de el lloc en què s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de AEYI dels seus continguts o serveis.

Política de Protecció de dades i confidencialitat

Aquesta política de privacitat és d’acord amb la legislació vigent: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
Dades de caràcter personal (LOPD) i pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD). I s’adapta a Reglament (UE) 2016/679 de Parlament
Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a l’
tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE
(Reglament general de protecció de dades).
El titular i responsable de Tractament de les Dades és AEYI | ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE IOGA IYENGAR®, CIF: G-
81650905 amb domicili a C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid, correu electrònic: rgpd@aeyi.org.
La AEYI | ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE IOGA IYENGAR® es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les
dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries de seguretat apropiades per a
impedir l’accés, la revelació, alteració o destrucció no autoritzats de les Dades.
El tractament de Dades es realitza mitjançant ordinadors i / o eines informàtiques, seguint procediments i
modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades més endavant.
La AEYI precisa, per a l’accés a algunes seccions de la web i formularis de contacte, la recollida d’unes dades bàsiques i
imprescindibles per a la prestació dels serveis i comunicacions. Aquestes dades són: Nom, cognoms, adreça,
Codi Postal, País, Telèfon, etc.
En el moment de l’acceptació de el present contracte l’usuari serà informat de l’caràcter necessari. Aquestes dades, sense
el seu consentiment exprés previ, no seran cedits a terceres persones excepte en els casos previstos a la normativa de
protecció de dades. Aquests serveis i comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclòs el correu
electrònic.
A l’navegar per les nostres pàgines web els servidors d’Internet s’emmagatzemaran seva adreça IP, de manera automàtica, en
els logs d’accés, amb l’única finalitat de permetre la navegació per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta
adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. La seva adreça IP serà utilitzada,
a més, per a realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment
transparent a la seva navegació. L’usuari coneix i accepta l’ús de la tecnologia “Cookie” o d’altres eines de
seguiment per part de l’AEYI si bé pot configurar el seu navegador per ser avisat d’això i impedir la instal·lació de
“Cookies” en el seu disc dur, si us plau, consulteu instruccions i manual del seu navegador per completar aquesta informació.
Els titulars als quals es refereixen les Dades Personals tenen dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’
interessat, sol·licitar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la limitació del seu tractament, oposar-se a el tractament, la
portabilitat de les dades. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari, i si escau, per qui el representi
mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es continguin les següents dades: nom, cognoms de el client, domicili a
efectes de notificacions, fotocòpia de l’DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud, dirigida a la següent
adreça:
AEYI | ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE IOGA IYENGAR®, amb domicili a C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid o bé
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: rgpd@aeyi.org.
Els esmentats drets seran atesos d’acord amb els requisits establerts en l’esmentada normativa. al
cas que se sol·liciti la limitació de l’tractament de les seves dades, s’oposi a aquest tractament o sol·liciti la seva supressió. la
AEYI atendrà la seva sol·licitud excepte en els casos previstos en la normativa, com l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions, podent guardar-les de forma bloquejada.
Així mateix se li recorda que vostè té dret a presentar una reclamació davant L’Agència Espanyola de Protecció de
dades.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El Prestadror no garanteix:

 • La disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts.
 • La inexistència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La inexistència d’un ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que poguessin
derivar-se de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola.

Adreces de contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions generals o qualsevol comentari sobre
el portal AEYI, si us plau dirigiu-vos a rgpd@aeyi.org.

Vols rebre les últimes novetats a la teva bústia de correu?