Skip to content

Què és

Què és

L’AEYI és l’òrgan representatiu dels practicants de ioga que segueixen l’ensenyament de Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar. Aquesta Associació va ser constituïda el 1996 i és l’única a Espanya reconeguda per B.K.S. Iyengar. El seu àmbit d’actuació és estatal i, atès que Espanya és una realitat multicultural, l’AEYI respecta aquesta diversitat i la té en compte en el seu funcionament. Entre els seus fins hi ha els següents:

Pots veure o descarregar el tríptic de l’AEYI en el següent enllaç:

Propers esdeveniments

No event found!

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i es convoca de manera ordinària un cop a l’any, i de manera extraordinària quan s’estima necessari. Tots els socis/es de l’Associació són convocats a participar-hi i a participar en les decisions que s’hi prenguin.

Consell Rector i Junta Directiva

El Consell Rector és l’òrgan suprem de direcció de l’AEYI i està format per dotze socis/es, entre professors i alumnes. La renovació parcial dels membres de Consell Rector es fa democràticament entre tots els associats/es de l’AEYI, per correu postal o electrònic, el desembre de cada any. En la seva primera reunió anual, el Consell Rector tria entre els seus membres la Junta Directiva de l’AEYI, l’òrgan encarregat de la gestió administrativa i econòmica de l’AEYI.

Comitès Permanents de Professors

Comitè d'Ètica i Drets Registrats (CEDRO)

Encarregat de supervisar el manteniment dels alts nivells d’ensenyament i ètica dels professors/es; gestionar la marca registrada de professors/es, i supervisar l’ús correcte de la llicència d’ús d’aquesta marca.

Comitè d'Ensenyament, Exàmens i Formació de Professors (CEEF)

Encarregat d’organitzar els exàmens de Professor/a de Ioga IYENGAR®; organitzar la formació contínua dels professors/es de l’AEYI; autoritzar com a formadors/es aquells professors/es que, amb la necessària qualificació, aspiren a formar professors/es, i elaborar i actualitzar la Llista Oficial de Professors/es de l’Associació.

Altres comissions i àrees de treball

Esdeveniments de l'AEYI

Organització de convencions i altres activitats de l’associació.

Traducció Yoga Rahasya

Yoga Rahasya és la revista oficial del Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) de Pune (Índia), que s’edita trimestralment en anglès. Proporcionar la traducció al castellà d’aquesta revista és un dels serveis que ofereix l’AEYI als membres que així ho desitgen i que són subscriptors de la revista original.

Yoga Jwala

Grup de treball encarregat de l’elaboració i publicació de la revista anual de l’Associació, Yoga Jwala. Es distribueix gratuïtament entre els socis/es. S’hi recullen articles de gran interès per als practicants de Ioga IYENGAR® i per als membres de l’Associació.

Traduccions de llibres editats pel RIMYI

Grup de treball encarregat de publicar les traduccions dels llibres de Geeta S. Iyengar i Prashant S. Iyengar que edita el Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute.

FEDEFY

L’AEYI compta amb un representant a la Federación Española de Entidades Formadoras de Yoga.

Informàtica

Grup de treball encarregat del manteniment de la pàgina web i les xarxes socials de l’AEYI.

Activitats de l'AEYI

Per a la consecució dels seus fins socials, l’Associació organitza diferents activitats, unes enfocades exclusivament als socis/es, i altres dirigides a persones que estiguin interessades en general.

socis/es

Amb la teva adhesió a l’AEYI estàs impulsant la difusió del Ioga IYENGAR® a Espanya. Qualsevol practicant de Ioga IYENGAR® pot sol·licitar la seva admissió com a membre de l’AEYI. Per a això, ha d’emplenar i enviar a la seu el formulari d’adhesió, en el qual es requereix la signatura d’un/a professor/a titulat/da per l’AEYI.

En aquest formulari apareixen les diferents quotes a les quals es pot acollir cada soci.

Alguns serveis i activitats que l’Associació ofereix als seus membres són els següents:

Convenció Espanyola de Ioga IYENGAR®

L’AEYI organitza i celebra periòdicament convencions de Ioga IYENGAR® amb la finalitat de fomentar la unitat, l’harmonia i la comunicació entre tots els practicants de Ioga IYENGAR®.

Revista Yoga Jwala

S’hi recullen articles de gran interès per als practicants de Ioga IYENGAR®: entrevistes a B.K.S. Iyengar, extractes de textos i conferències d’ell i dels seus fills, memòria anual de l’Associació i de les activitats realitzades, etc. Aquí pots visualitzar, a tall d’exemple, el número 16 de la revista, corresponent a l’any 2015:

Traducció al castellà de la revista Yoga Rahasya

Yoga Rahasya és la revista oficial del Ramamani Iyengar Memorial Institute (RIMYI) de Pune (Índia), que s’edita trimestralment en anglès. L’Associació proporciona la traducció al castellà d’aquesta revista a tots aquells membres que així ho desitgen i que són subscriptors de la revista original.

Butlletí «El Consell Rector Informa»

Circular informativa per als membres de l’Associació, sense periodicitat fixa, que s’edita i distribueix per informar als socis/es quan tenen lloc esdeveniments d’interès general en relació amb el Ioya IYENGAR®.

Venda de material imprès i audiovisual procedent de l'Índia

L’Associació ofereix, sense ànim de lucre, la possibilitat de comprar material procedent de l’Índia i directament relacionat amb B.K.S. Iyengar i fills (llibres, revistes, àudios, CD, vídeos …).

Altres Serveis

Algunes de les actuacions de l’AEYI estan dirigides a totes aquelles persones interessades en el Ioga IYENGAR®, ja siguin socis/es o no de l’Associació.

Informació general

A través del telèfon, fax, correu postal i correu electrònic, l’AEYI facilita tota la informació que té al seu abast a qui la sol·liciti. En aquesta pàgina web es publica informació tant d’interès general com específica per als seus associats/es.

Llista de professors/es

L’Associació manté en tot moment actualitzada i publicada la llista de Professors/es Titulats per l’AEYI i oficialment reconeguts pel Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (Pune – Índia). Pots sol·licitar informació sobre classes de Ioga IYENGAR® a la teva zona i/o horaris a través del telèfon o del correu electrònic de l’AEYI.

Subscripció a la revista Yoga Rahasya

Yoga Rahasya és la revista oficial del Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) de Pune (Índia), que s’edita trimestralment en anglès. L’Associació gestiona totes aquelles sol·licituds de subscripció que es demanin des d’Espanya.

Descarrega aquí el formulari de subscripció:

Tramitació de sol·licituds

Des de l’AEYI es tramiten també altres sol·licituds diverses dirigides al Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI), com les instàncies per participar en els esdeveniments que s’organitzen a Pune.

Propers esdeveniments

No event found!

Vols rebre les últimes novetats a la teva bústia de correu?