Skip to content

Condicions d’ús

Condicions de contractació i d'ús de la pàgina

Ús del nostre lloc web

Aquestes Condicions són les úniques condicions aplicables a l’ús d’aquest lloc web i substitueixen qualsevol altra, llevat consentiment previ exprés i per escrit de l’AEYI. Aquestes Condicions són importants tant per a tu com per a nosaltres, ja que han estat concebudes per crear un acord legalment vinculant entre nosaltres, i protegir els teus drets com a associat/da i els nostres drets com a associació. En fer la sol·licitud, declares que has llegit i acceptes sense cap reserva aquestes

CONDICIONS

Acceptes que:

 1. Només podràs fer ús de la pàgina web per realitzar consultes o sol·licituds legalment vàlides.
 2. No podràs realitzar cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per considerar que s’ha fet una sol·licitud d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.
 3. També t’obligues a facilitar-nos de manera veraç i correcta la teva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte, i consents que puguem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb tu si cal (veure la nostra Política de Privacitat).
 4. Si no ens facilites tota la informació que necessitem, no podrem cursar la teva sol·licitud.
 

En realitzar una sol·licitud a través d’aquest lloc web, ens garanteixes que ets major de 18 anys i que tens capacitat legal per subscriure contractes vinculants.

Com es formalitza el contracte

No hi haurà cap contracte entre nosaltres en relació amb cap servei fins que la sol·licitud hagi estat expressament acceptada per nosaltres. Si la teva sol·licitud no és acceptada i ja se t’hagués fet algun càrrec al teu compte, l’import et serà reintegrat en la seva totalitat.

Seran objecte del Contracte únicament aquells serveis exposats al nostre portal. No estarem obligats a subministrar cap altre servei que pogués haver estat objecte de sol·licitud fins que et confirmem l’acceptació de la teva sol·licitud i l’alta dels esmentats serveis en una confirmació d’alta independent.

Negativa a tramitar una sol·licitud

Ens reservem el dret de retirar qualsevol servei d’aquest lloc web en qualsevol moment i/o treure’n o modificar-ne qualsevol material o contingut. Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les sol·licituds, hi poden haver circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d’alguna sol·licitud després d’haver enviat la confirmació d’alta i ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, de manera discrecional.

No serem responsables davant teu ni davant de cap tercera persona pel fet de: retirar qualsevol servei d’aquest lloc web, amb independència de si aquest servei ha estat venut o no; treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web, o negar-nos a tramitar una sol·licitud un cop que t’hàgim enviat la confirmació de sol·licitud.

Preu i pagament

El preu dels serveis i quotes d’associats/des serà el que s’estipuli en cada moment al nostre lloc web, llevat del cas d’error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels serveis que has encarregat, t’informarem el més aviat possible i et donarem l’opció de reconfirmar la teva sol·licitud al preu correcte o bé anul·lar-la. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb tu, la sol·licitud es considerarà cancel·lada i et reemborsarem íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-te el/s servei/s al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que t’hàgim enviat la confirmació d’alta) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per tu com a preu incorrecte.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA.

Una vegada que t’hagis registrat, tots els passos següents seran necessaris per tramitar la sol·licitud i efectuar el pagament. Per fer-ho:

 1. Hauràs de facilitar les teves dades mitjançant una de les següents opcions:
  1. Opció 1: En el cas que ja siguis Usuari/a registrat/da, hauràs de facilitar el nom d’Usuari/a i la contrasenya assignada.
  2. Opció 2: En el cas que no t’haguessis registrat amb anterioritat, podràs sol·licitar la creació d’un compte en el lloc web per beneficiar-te dels avantatges que això suposa.
  3. Opció 3: Podràs introduir les teves dades sense necessitat de crear un compte d’associat/da.
 2. A continuació, hauràs de fer clic a «Continuar» i emplenar el formulari amb les dades requerides.
 3. Podràs fer el pagament per transferència al número de compte indicat en el formulari corresponent.

Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

La nostra responsabilitat en relació a qualsevol servei adquirit al nostre lloc web estarà limitada estrictament al preu de compra de l’esmentat servei.

Res en aquestes Condicions de compra exclou ni limita de cap manera la nostra responsabilitat en cap dels supòsits següents:

 1. Defunció o danys personals ocasionats per la nostra negligència.
 2. Frau o falsedat fraudulenta.
 3. Qualsevol assumpte il·legal o il·lícit en relació amb el qual excloguéssim, limitéssim o intentéssim limitar la nostra responsabilitat.
 
Degut a la naturalesa oberta d’aquest lloc web i a la possibilitat de que es produeixin errors en l’emmagatzematge i la transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i la seguretat de la informació transmesa o obtinguda mitjançant aquest lloc web, llevat que s’hi estableixi expressament el contrari.
 
Totes les descripcions de serveis, informacions i materials que figuren en aquest lloc web se subministren «en l’estat en què es troben» i sense garanties expresses, implícites o que es derivin de qualsevol altra manera.
 
Tot allò que es disposa en aquesta clàusula no afectarà els teus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor/a, ni el teu dret de desistir el Contracte.

Legislació aplicable i jurisdicció

Els contractes de compra de serveis a través del nostre lloc es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si estàs contractant com a consumidor/a, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal et reconeix la legislació vigent.

Vols rebre les últimes novetats a la teva bústia de correu?